Kérjük válasszon régiót  
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Vállalati felelősség

Etikai szabályzat (Whistle-blower)


Az ISS elfogadta az etikai szabályzatot, mely lehetővé teszi az ISS minden munkavállalójának, üzleti partnereinek és más érdekelt személyeknek, hogy bejelentést tegyenek komoly és érzékeny ügyekről.  

Bejelentési rendszer

Amennyiben komoly és érzékeny ügyet kíván bejelenteni, azt megteheti a csoport belső ellenőrzési vezetőjénél, egy biztonságos és külső üzemeltető által működtetett bejelentési oldalon.  

Bejelentést teszek


Elolvastam és megértettem az Etikai szabályzatban alább leírtakat.

World Végigmegyek a jelenlegi bejelentésen

Szabályzattal kapcsolatos nyilatkozat

Az ISS értékeivel és az etikai kódexével összhangban, az ISS üzleti tisztessége nem vitatható. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a törvény, és magas etikai mérce szerint működünk.

A szabályzat célja:

  • lehetőséget biztosítani a munkavállalóknak, üzleti partnereknek és más érdekelt személyeknek, hogy komoly és érzékeny ügyeket jelezzenek
  • biztosítani, hogy ezeket az ügyeket komolyan és szakszerűen kezeljük, és
  • biztosítani, hogy mindenki, aki komoly ügyet jelez jóhiszeműen, védelmet élvez megtorló intézkedéssel vagy retorzióval szemben.

Amennyiben a munkavállalóknak aggályai vannak, javasolt először a munkahelyi vezetőjükkel vagy más megfelelő személlyel beszélni, pl. a helyi HR-rel, a helyi jogi képviselővel vagy a pénzügyi igazgatóval.

A munkaviszonnyal kapcsolatos helyi problémák, mint pl. a kollégákkal vagy a vezetővel való konfliktus, fegyelmi szankciók, a bérek és juttatások időben és megfelelő összegben történő kifizetése helyben kerüljön megoldásra, hacsak az ügy nem különlegesen komoly az alább leírtak szerint, vagy nem jelenthető a normál jelentési csatornán.

Ez a szabályzat komoly és érzékeny ügyekre lett létrehozva, melyek hatással lehetnek az ISS üzleti tevékenységének működésére és teljesítményére, és melyek az ügy természete miatt a normál jelentési csatornán nem jelenthetők, például:

  • törvénytelen tevékenység  
  • pénzügyi csalás (például könyvelési csalás, belső ellenőrzési folyamatoknak való nem megfelelőség, eszközök hűtlen kezelése vagy kimutatások meghamisítása)
  • vesztegetés vagy korrupció (például összeférhetetlenség, vesztegetés, szponzorálás és adományozás, ajándékok vagy kenőpénz)
  • versenyjog megszegése (például árrögzítés, árakkal kapcsolatos titkos információk kiadása, összejátszás a konkurenciával)
  • a környezet, biztonság vagy egészség komoly veszélyeztetése
  • tevékenységek, melyek egyébként törvény, egyezmény vagy megegyezés által komoly helytelen magatartáshoz vezetnek (például diszkriminatív gyakorlat, gyermekmunka alkalmazása, emberi jogok megsértése).

Bizalmas jelleg
Minden bejelentés névtelen és bizalmas egészen addig, amíg Ön erről másképpen nem rendelkezik. Arra bíztatjuk, hogy azonosítsa magát, és részletesen magyarázza el az aggályát, ezzel elősegítve az ügy kivizsgálását. További kérdések és vizsgálódás nem lehetséges, ha csak nem ismert az információ forrása. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt szolgáltassa, azért, hogy segítse az ISS-t a panasz kivizsgálásának menetében.

Az ISS minden aggályt és felvetést ezen szabályzat szerint kezel bizalmasan, kivéve azt, amennyire szükséges a teljes és korrekt kivizsgálás lefolytatásához. A panasztevő azonosságát bizalmasan kezeljük. span>

Diszkrimináció és retorzió nélkül
Az ISS gondoskodik róla, hogy azon munkavállalókkal vagy harmadik féllel szemben, akik jóhiszeműen, a legjobb tudásuk szerint aggályt jelentenek az ISS felé, diszkrimináció és retorzió ne kerüljön alkalmazásra. Amennyiben bárki úgy érzi, hogy retorzióban részesült bejelentése, vagy a kivizsgálásban való részvétele miatt, azonnal jelentenie kell a retorziót a belső audit csoport vezetője felé. Minden ilyen bejelentést bizalmasan kezelünk.

Rosszhiszemű, tényekkel alá nem támasztható állítások fegyelmi intézkedést vagy más megfelelő reakciót eredményezhetnek.

Aggályok és kivizsgálások fogadása és megőrzése
Minden panasz vagy aggály a belső audit csoport vezetőjéhez érkezik. A belső audit csoport vezetője (i) nyilvántartásba vesz minden panaszt és aggályt, (ii) mérlegeli a bejelentés komolyságát és hitelességét, és (iii) ezek ismeretében jár el a megfelelő akcióterv kialakításakor. Lehetnek olyan bejelentések, melyek további kivizsgálás nélkül kerülnek lezárásra.

A belső audit csoport vezetője legjobb belátása szerint tanácskozhat az audit tanáccsal (vagy más szervvel, melyet az audit tanács jelöl ki) és más senior tagjaival a menedzsmentnek. Szintén bevonhat külső auditorokat, nyomozókat és/ vagy jogi tanácsadót, hogy segítsék a kivizsgálást és az eredmények elemzését.

A kivizsgálás végeredménye benyújtásra kerül az audit tanácshoz. Az audit tanács dönthet úgy, hogy a kivizsgálási jelentést az igazgatóság elé terjeszti, az eset súlyosságára és fontosságára való tekintettel.

Helyesbítő intézkedés
Amennyiben a kivizsgálás ezen szabályzat megszegését mutatja, megfelelő helyesbítő intézkedés történik.

Dokumentumok megőrzése
Az ISS megőriz minden dokumentumot: a panaszokat vagy bejelentéseket, kivizsgálási jelentéseket és minden egyéb anyagot. Az audit tanács dönti el, hogy mindezen dokumentumok mennyi ideig kerüljenek megőrzésre az ISS-nél, figyelembe véve az aktuális jogszabályokat. span>

Információ

Adatvédelem
Az alábbiakat vegye figyelembe:
Néhány országban (mint pl. Belgium, Franciaország, Cseh Köztársaság és Görögország) külön alkalmazásra van szükség az adatvédelmi törvények miatt. Amíg ez az alkalmazás függőben van, a rendszer egyetlen bejelentést sem fog továbbítani ezekből az országokból. Kérjük, hogy használjon más bejelentési módot, csatornát, ahogy az le van írva az Etikai kódexben és az Etikai szabályzatban. Ezen felül, olyan országokban, ahol a név nélküli bejelentés nem megengedett (mint pl. Franciaország és Spanyolország), vagy ahol a helyi szabályozás lekorlátozza a bejelenthető témaköröket (mint pl. Franciaország és Svédország), a rendszer nem dolgoz fel olyan bejelentést, mely a törvény megszegését jelenti.

Ügykezelés
A komoly és érzékeny ügyekkel kapcsolatos bejelentéseket a cégcsoport Belső Audit Csoportjának vezetője kezeli.

Kapcsolattartó:
ISS World Services A/S
Belső audit csoport vezető
Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Dánia
Tel: +45 38 17 00 00