Kérjük válasszon régiót  
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Vállalati felelősség

Globális Jelentés Tervezet 2011

A Globális Jelentés Tervezet (GRI) a vállalati felelősségjelentések nemzetközileg egységesített módja. Jelen Vállalati Felelősségvállalás (CR) jelentésben már észben tartottuk a GRI tartalmi és minőségi elveit. Ez az első év, hogy kiadjuk teljes egészében táblázatos formában a profilok utójelentését és a teljesítménymutatókat. A jelentéstől eltérően a GRI adatait külső forrásból nem erősítettük meg. A GRI jelentés folyamata még nem végleges – további fejlesztéseket tervezünk a jövőben. A GRI szerkesztési formájára erős 3-as jegyet adnánk.

Jelentőség

Meghatározás: A jelentésben szereplő információnak olyan témákat és mutatókat kell magába foglalnia, amelyek a szervezet legfontosabb gazdasági, környezeti és szociális hatásaira utalnak, vagy amelyek nagy hatással lehetnek az érintettek döntéseire.

A legfelsőbb szintű CR témáknak a következőket választottuk: az egészség és biztonság előmozdítása, a hulladék úrjahasznosítása és minimalizálása, valamint az ügyfelek támogatása a környezetvédelmi céljaikban a létesítménykezelési terén, az ISS szénszármazék-kibocsátásának mérése és minimalizálása, a veszélyes hulladék kezelése, a felelős és fenntartható módon készített termékek beszerzése, illetve a nagyszerű munkahely kiépítése. További prioritások a kórházakban történő fertőzések csökkentése, a közösségi jólét, a jó vezetés és az egészséges, tápanyagokban gazdag élelmiszerek fogyasztásának támogatása. A részletek a 30-31. oldalon találhatók.

Az érintettek véleményezése

Meghatározás: A jelentő szervezetnek meg kell jelölnie az érintetteket, és meg kell mutatnia a jelentésben, hogy milyen válaszokat adott az érintettek– az ésszerűség határain belül vett – elvárásaira és érdekeire.

Meghatároztuk a fő érintetteket egy részletes felmérő folyamat segítségével. Az érintettek a dolgozók, a beszállítók, az ügyfelek, a jogalkotók, a helyi hatóságok, a Kormányzat, a létesítmények mellett lakó közösségek, az ISS csoport és a véleményformálók. Az ügyfelek és a beszállítók a fő érintettek kockázati szempontból. A különböző szektorokat képviselő, kiválasztott kiemelt ügyfelektől és beszállítóktól érkeztek alanyok az utolsó interjúfordulóra. Részletek a 13. oldalon.

Fenntarthatósági szempontok

Meghatározás: A jelentésnek be kell mutatnia a szervezet teljesítményét a tágabb értelemben vett fenntarthatóság szempontjai szerint.

A jelentés készítésekor észben tartottuk a tágabb értelemben vett fenntarthatósági és felelősségi kérdéseket, úgy is, mint: a jelenlegi gazdasági környezet, az egészséges életmód előmozdítása (főleg az oktatásban), az egészségügyi és biztonsági szempontok és az éghajlatváltozás. A legfontosabb területek a munkavállalók egészségének és biztonságának megóvása, a környezeti kár csökkentése, a beszállítókkal és az ügyfelekkel fenntartott felelős és jövedelmező viszony, illetve az érintett közösségekre tett pozitív hatás.

Teljesség

Meghatározás: A jelentős témák és mutatók részletezése, illetve a jelentés korlátainak definiálása elég kell, hogy legyen a gazdasági, környezeti és szociális hatások tükrözésére, amelyek alapján az érintettek megítélhetik a jelentő szervezet teljesítményét az adott időszakban.

Ebben a riportban a működésünk szociális és környezeti hatásaira koncentráltunk, a gazdasági szempontok jelentésénél különös tekintettel voltunk azokra a módokra, ahogy szociális és környezeti problémák hatással vannak rájuk. A közösségi hozzájárulás mérését tovább folytatjuk, és 2012. során a közösségi hatás mérésére is sor kerül.

Profil szerinti jelentés

Állapot

Fejezet

Oldal

Megjegyzés

1. Profil – Stratégia és analízis

1.1

A vezérigazgató nyilatkozata: vízió és stratégia rövid, közép- és hosszú távon

Kész

Üdvözlet

3.

2. Profil – Szervezeti profil

2.1

A szervezet neve

Kész

Üdvözlet

3.

2.2

Elsődleges márkák, termékek és szolgáltatások

Kész

Tudnivalók

3.

2.3

A szervezet működési struktúrája

Kész

A mi megköze-lítésünk

30.

További információ az ISS vezetéséről a csoport éves jelentésében. http://www.annualreport.com/2011 3, 47-49, 130-134. old

2.4

A központ székhelye

Kész

Hátsó borító, Referencia linkkel, Tudnivalók / csoportszintű globális működés

36, 3

Az ISS globális központi iroda: Koppenhága, Dánia

2.5

A működés országai

Kész

Referencia linkkel, Tudnivalók / csoportszintű globális működés

3.

2.6

A tulajdonlás milyensége és jogi formája

Kész

Referencia linkkel, a Csoporthoz, Tudnivalók / Globális működés

3.

Az ISS tulajdonosa az FS Invest II S.á r.l (Luxemburg), a vállalat közvetetten, alapokon keresztül van az EQT Partners és a Goldman Sachs Capital Partners tulajdonában. Az ISS A/S szokásos működést nem végez. Fő eszközei az ISS World Services A/S részvényei.

2.7

A kiszolgált piacok

Kész

Stratégiánk

32.

Az ügyfélbázisunk sokrétű, nagyvállalatok és karitatív szervezetek is beletartoznak.

2.8

A szervezet mérete – dolgozók száma, nettó értékesítés, teljes tőke, eladott termékek és szolgáltatások mennyisége.

Kész

Tudnivalók

3.

2.9

A jelentési időszak alatt történt jelentősebb változások – méret, struktúra, tulajdonrész

Kész

Üdvözlet

3.

2.10

Díjak

Kész

21.

3. profil – A jelentés paraméterei

A jelentés adatai

3.1

A jelentés időszaka

Kész

3.2

A legutóbbi jelentés dátuma

Kész

3.3

A jelentés ciklusa

Kész

3.4

Kapcsolat

Kész

Üdvözlet

3.

A jelentés területei és korlátai

3.5

A jelentés tartalmának meghatározása, a jelentős témák felsorolása, a témák fontossági sorrendje, a jelentés felhasználóinak köre.

Kész

A mi megközelítésünk

30

Az ISS Hungary arra számít, hogy a CR jelentés különösen hasznos lesz a meglévő és potenciális ügyfelek, beszállítók, közösségek és karitatív partnerek, valamint munkavállalók számára. Teljes érintettségi vizsgálatot készítettünk és meghatároztuk a fő kérdéseket az érintettekre vonatkozó jelenlegi vagy potenciális hatások alapján, valamint a vonatkozásuk fokát. A jelentés anyaga a médiaszemle szerinti legfontosabb üzleti környezeti problémák felismerésén és érintettségi vizsgálatán, valamint az ügyfelekkel, beszállítókkal és munkavállalókkal folytatott beszélgetéseken alapul.

3.6

A jelentés korlátai

Kész

A mi megközelítésünk

31.

3.7

A jelentés területeit és korlátait érintő megkötések

Kész

A mi megközelítésünk.

31.

Az adatok nem tartalmazzák az ügyfelek területén végzett munkákat. Ez az információ nem következetes formában érkezett be, és ezért nem alkalmazható a teljes működési adatok mellett. Ennek oka az egyéni igényeknek megfelelő szolgáltatások rendszere. Az ügyfelek területén végzett működéshez fűződő adatokat általában maguk az ügyfelek gyűjtik és jelentik le.

3.8

A közös vállalkozások, leányvállalatok, lízingelt létesítmények, kiszerezett munkák, stb. jelentésének alapja, amely periódusonként változtat az összehasonlíthatóságon.

Kész

3.9

Az adatjavítások hatása

Kész

Nincsenek magyarázatot igénylő adatjavítások a legutóbbi jelenési periódusban.

3.11

Fontosabb változások az érintett területekben, korlátokban vagy a mérésben

Kész

Nincsenek fontosabb változások a legutóbbi periódus óta a méretben, a korlátokban vagy a jelentésben alkalmazott mérési módszerekben.

GRI tartalmi index

3.12

A jelentésben szereplő Szokásos Bevallásokat összesítő táblázat

Kész

A részletekért lásd a GRI index táblázatot

Minőségbiztosítás

3.13

A külső minőségbiztosítási forrás felkutatására tett szokásos gyakorlat és politika

Független Minőség-biztosítási Nyilatkozat

33.

4. Profil – Vezetés, elkötelezettségek és érintettek bevonása

Vezetés

4.1

A vezetés struktúrája, beleértve a bizottságokat és a legmagasabb vezetési beosztást

Részben elkészült

A mi megközelítésünk

30.

Az ISS A/S vezetése globális szinten a csoportos éves jelentésben található, az igazgatósági tagok fényképével és korával együtt. http://www.annualreport.issworld.com/2011 42-59. old.

4.2

Annak jelzése, hogy a legmagasabb vezetési beosztás egyben a vezérigazgató-e

Kész

A mi megközelítésünk

12.

4.3

A központi vezetőséggel rendelkező szervezetek esetén, azon, legmagasabb vezetői beosztású tagok száma, akik függetlenek vagy nem igazgatósági tagok

Kész

4.4

A szokásos mechanizmusa annak, hogy a munkatársak és az érintettek hangot adhassanak tanácsaiknak a legmagasabb beosztású tagok felé

Kész

Munkatársaink, Helyszínek

Érintettek bevonása

4.14

Az érintettek listája

Kész

A mi megközelítésünk

30-31.

4.15

A bevonandó érintettek kijelölésének alapja

Részben elkészült

A mi megközelítésünk, Független Minőség-biztosítási Nyilatkozat

30, 33.

Meghatároztuk a fő érintetteket egy részletes felmérő folyamat segítségével. Az ügyfelek és a beszállítók a fő érintettek kockázati szempontból. A különböző szektorokat képviselő, kiválasztott kiemelt ügyfelektől és beszállítóktól érkeztek alanyok az utolsó interjúfordulóra.

Gazdasági

EC1

A közvetlenül elosztott és megtermelt gazdasági érték, például bevételek, működési költség, munkavállalói kompenzáció, adományok és más közösségi hozzájárulások, visszatartott jövedelem, valamint a tőketulajdonosoknak és a kormánynak fizetett összegek.

Kész

Az ISS-ről

További részletek a globális szintű információkkal a www.annualreport.issworld.com/2011/ oldalon, a főoldal alatt, a 8-9, 63-163. oldalon. Az ISS globális anti-korrupciós politikájának megfelelően (2010. nov.): „Minden politikai hozzájárulásról az ISS igazgatói tanácsa dönt. A politikai – indirekt vagy direkt – hozzájárulások nem engedélyezettek, csak, ha az igazgatótanács jóváhagyja.” Ilyen jellegű külön kifejezett jóváhagyás nem történt.

Környezeti

EN3

Közvetlen energiafogyasztás energiaforrás szerint

Kész

Bolygónk

24.

EN5

Megtakarított energia a hatékonyságnövelés vagy megőrzés által.

Kész

Bolygónk

24.

EN6

Energiatakarékos vagy megújuló energia alapú termékek és szolgáltatások alkalmazására tett kezdeményezések, valamint a kezdeményezésekből származó energiacsökkenés.

Kész

Bolygónk

25.

EN16

Teljes közvetlenül és közvetetten kibocsátott üvegház-hatású gázok össztömege.

Kész

Bolygónk

EN18

Üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló kezdeményezések és eredményeik.

Kész

Bolygónk

24-25.

Szociális: munkagyakorlatok

LA1

Teljes munkalétszám alkalmazás típusa, szerződés és régió szerint.

Kész

Munkatársaink

12-13.

LA9

Egészségügyi és biztonsági témák, a szakszervezetekkel kötött hivatalos megegyezések alapján

Kész

Munkahely: Munkatársaink

Meghatározott, különálló egészségügyi és biztonsági megegyezéseket kötöttünk a szakszervezetekkel, mint pl. az RMT. Amint elismerünk egy szakszervezettel, az egészségügyi és biztonsági témákat megtárgyaljuk. Megegyezésünk van az Unison, Unite (hivatalosan Transport and General), GMB, RMT, PCS, CWU, Bectu szervezetekkel, és globális megegyezésünk az Uni-val.

Szociális: Emberi jogok

HR4

A diszkriminatív incidensek és intézkedések teljes száma

Kész

Szociális: Társadalom

SO3

Az anti-korrupciós politikáról és intézkedésekről szóló szervezeti képzésben részt vett munkavállalók aránya.

Kész

Munkatársaink

12.

Szociális: termékfelelősség

PR9

A fontosabb bírságok pénzbeli értéke, amelyek a termékek és szolgáltatások felhasználásáról szóló jogszabályok be nem tartásából eredtek.

Kész

Munkatársaink.

17.