Kérjük válasszon régiót  
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Global contacts

Több mint 50 országban vagyunk jelen. Ha nem találja országát a listában, kérem válassza a nemzetközi elérhetőségeket.

View contacts
Vállalati felelősség

Minőségbiztosítás 2012

Two Tomorrows
Független minőségbiztosítási nyilatkozat

Célok és területek

A minőségbiztosítási folyamatokat az AA1000AS (2008) szabványnak megfelelően indítottuk be. A 2. típusú, közepes minőségbiztosítási szintet szabtuk ki, amely a következő területekre terjed ki:

- az AA1000APS (2008) szabvány pontos betartásának felmérése az érintettek beavatása, a jelentős kérdések és alkalmazkodás (a Vezérelvek) alapján, és

 • a teljesítmény fenntarthatósága vonatkozó, 2012-es megbízható információk, úgy is mint: 
 • Munkahely: a női munkavállalók aránya (általában és a menedzsmentben) és „A mi embereink: statisztikák” táblázat 
 • Egészség és biztonság: „5 éves folyamat a fő teljesítménymutatókban (KPI)” táblázat 
 • Környezet: környezetvédelmi mutatók: teljes szénkibocsátás, flottánkénti szénkibocsátás, 
 • Közösség: a vállalati közösség befektetéseinek mutatói. 

A Globális jelentés terv (GRI) „Információminőségi elveit” használtuk a teljesítménymérés kritériumaként. Kihagytunk a minőségbiztosítási folyamat hatásköre alól minden pénzügyi információt érintő állítást, amelyet a jelentés tartalmaz. 

A véleményünk alapja 

A munkánkat úgy alakítottuk ki, ahogyan azt az AA1000AS (2008) közepes minőségbiztosítási szintje meghatározza. A következő módszereket alkalmaztuk:

 • Áttekintés a jelenlegi fenntarthatósági kérdésekből, amelyek az ISS Hungary-t érinthetik, és amelyeket az érintettek tudomására kell hozni. 
 • Interjúk a kiválasztott igazgatókkal és senior menedzserekkel, akik a vállalat felelősségi kérdéseiben jártasak. Ehhez kapcsolódott az érintett témákat alátámasztó, a kiválasztott adatokból összeállított anyag. Szabadon választhattuk ki az interjú alanyait. A megbeszélések célja az volt, hogy az ISS Hungary vállalati felelősségvállalási stratégiáját, szervezeti irányvonalat, és vezetésbeli, az átvételt érintő, és a kommunikációbeli prioritásokat megértsük. E tárgyalások része volt az ISS Hungary vezérigazgatójával, valamint több elnökségi taggal folytatott beszélgetés. 
 • Jelentés arról, hogy az ISS Hungary-nél hogyan közelítik meg az érintettek bevonását, és hogyan kezelik az ügyek jelentőségét. 
 • Az ISS Hungary által, a beszámolókat és a Vezérelveket érintő vezetői folyamatokat tömörítő, az ISS-nek küldött információk vizsgálata. 
 • Jelentés a központi irodai szinten egyeztetett tényekről, amelyek alátámasztják a jelentés fő állításait. Az ellenőrző folyamatunkat fontossági sorrendbe állítottuk a jelentőség szerint, és ezt a súlyozást az ügyek központi irodai jelentősége határozta meg. 
 • Vizsgálat a teljesítménymutatók összegyűjtésének és konszolidálásának, a központi irodában végzett folyamatáról, a GRI Információminőségi Elvek alapján. Ahol az adatot külső személy gyűjtötte be, ott ellenőriztük, hogy nincs-e felcserélődés a forrásokban a CR Riporthoz képest. Ebbe beletartoztak a közösségi befektetés adatai, melyet a London Benchmarking Group ellenőrzött. 

A konklúzió

A véghezvitt munka alapján semmilyen jel nem utal arra, hogy a Riport ne mutatná pontosan az ISS Hungary megfelelését a Vezérelveknek, vagy hogy a bemutatott adatok és az állítások ne lennének alátámaszthatók a vizsgált tények által. A biztosítás szintje közepes, ahogy azt a fent részletezett véleményezésünk területei és alapja megszabja.

Megfigyelések

A minőségbiztosítási véleményezésünktől függetlenül a következő megfigyeléseket tesszük. 

A véleményezési jog biztosítja az érintettek beavatását, hogy hathatós stratégiai választ adhassunk a fenntarthatóságra.

 • A minőségbiztosítási folyamat megmutatta, hogy az ISS Hungary folyamatosan keresi a módot az ügyfelek támogatására, tehát eléri a vállalati célkitűzést, és válaszokat ad a munkatársak visszajelzéseire. Ajánlatunk a Felelősségvállalási és a 2013-ban indítani tervezett Fenntarthatósági bizottságnak, hogy rendszeresen kérjék a külső érintettek véleményét is. 
 • A tavalyi nyilatkozatunkban ajánlottuk, hogy a jelenleg érvényben lévő „Ígéreteink” és „Stratégiai felelősségvállalási célok” szakaszokat vizsgálják és dolgozzák át, különös tekintettel az érintettek bevonásának témakörére. Ajánljuk, hogy az ISS Hungary fejlessze ki hosszabb távú célok egyértelmű sorát, például 2020-ig, amelyek megmutatják az utat, ahogy a fenntarthatóság a szokásos üzletmenet részévé integrálható. 

Jelentős kérdések azok, amelyekről az érintetteknek – megfelelő információ birtokában – ítéletet kell alkotniuk, az ISS Hungary tevékenységét és hatását illetően. 

 • Véleményünk szerint a riport tartalmazza a fő kérdéseket ISS Hungary vállalati felelősségvállalásával kapcsolatban, és megfelelő ahhoz, hogy az érintettek döntést hozzanak általa. Ajánljuk azonban az ISS Hungary-nak, hogy ismételje meg a jelentős kérdések vizsgálatát 2013-ban, külső érintettekkel konzultálva, hogy a legutóbbi, 2009-es óta felmerült anyagi kérdések változásaira fény derüljön. 
 • Az ISS Hungary kifejezte szándékát, hogy vezetői szintű teljesítményt érjen el a biztonság terén, megfelelve a vásárlói elvárásoknak. Az elmúlt év alatt a Biztonsági Vezetői Bizottság igen magas vezetői elkötelezettségről tett tanúbizonyságot, amely alapvető változtatásokat eredményezett a mérési jelentésben. A biztonsági stratégia, célok és platform kialakítása adja meg az igen fejlett jelentési mód kereteit a biztonsági teljesítményről. A következő évben ajánljuk az ISS Hungary-nek, hogy hasonló figyelmet szenteljen az energia- és szénfelhasználásra, és ahol lehet, támogassa az ügyfeleket ezen a téren. 

Az alkalmazkodás az a mérték, amennyire a szervezet az érintettek véleményét figyelembe veszi. 

 • Az érintettek visszajelzése alapján, az elmúlt év jelentését követően azt tanácsoltuk, hogy a későbbi jelentéseknek egyértelmű platformot kell szolgáltatniuk a legjelentősebb ügyek céljainak. Az idei jelentésben szerepel egy „Ígéreteink” fejezet, amelyet érdemes lenne átdolgozni a legjelentősebb ügyek szempontjából a 2013-ra tervezett jelentésre. 
 • Ajánljuk az ISS Hungary-nek, hogy kövesse pontosabban a közösségi hozzájárulás vállalati szintjét más szervezetekhez képest, és frissítse az adatok forrását, hogy biztosan a releváns tevékenység legyen rögzítve. 

Beszámoló a teljesítményről 

Találtunk tényeket, amelyek bizonyítják, hogy megfelelő rendszerek vannak jelen a legfontosabb területek teljesítményét mutató információ begyűjtésére.

A következő, specifikus megállapításokat tesszük: 

 • A globális online adatgyűjtő, amelynek bevezetése 2012-re volt tervezve, továbbra is készül. A jövőbeli riportok adatait már az új rendszer szolgáltatja, amely megbízhatóbb adatbiztonsághoz és hatékonysághoz vezet a begyűjtés során. A folyamat részeként a legfontosabb teljesítménymérő mutatók átdolgozása megtörtént. A jövőbeli jelentéseknek már e változók szerint kell történniük. 
 • Azt láttuk, hogy a „ledolgozott órák” jelentésekből származó adatainak begyűjtése fejlődött, és már tartalmazza az ügynökségi munkaerő munkaóráit is. Ez azt jelenti, hogy a 2012-es adat már nem kompatibilis a korábbi évekkel, viszont teljesebb képet mutat a tevékenységről.

Assurance / Corporate Responsibility - ISS